POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

Sempre demanarem de manera clara i transparent el teu consentiment per al tractament de les teues dades personals en tots els documents (formularis, enquestes, peticions d’adhesió, etc.) generats per la Plataforma del Serpis.

Recollim, quan ho indiquen els nostres diferents documents, les dades mínimes de contacte com ara el teu nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon i entitat a la que pertanys per tal d’enviar-te les comunicacions que es generen, i mantenir-te informat/da sobre l’activitat de la Plataforma del Serpis.

A més a més, per tal de permetre elaboracions estadístiques sobre el grau de participació als diferents esdeveniments impulsats per la Plataforma i sobre el grau de satisfacció dels participants, recollim també informació com ara el gènere, l’edat, el grup d’interès o el sector en que treballes, la teua professió i càrrec, així com el municipi de la conca d’on vens.

Aquestes dades són incorporades als fitxers propietat exclusiva de la Plataforma. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, dirigint-te al correu electrònic plataforma.serpis@gmail.com.

Mai compartirem les teues dades personals amb tercers.