Custòdia fluvial del riu Vernissa

Les associacions Plataforma del Serpis i ADENSVA hem sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) la custòdia fluvial d’un tram del riu Vernissa en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma de Gandia. Aquesta sol·licitud s’ha materialitzat mitjançant un conveni entre les tres parts: associacions, ajuntament i CHX.

Durant la tardor, la CHX ha llevat els canyars d’ambdós marges amb mètodes mecànics i seguidament ha procedit al tapat mitjançant lones opaques. L’objectiu d’aquestes lones és esgotar els rizomes de la canya (Arundo donax). Quan hi hagen passat almenys dos estius es llevaran les lones i es plantaran espècies autòctones de ribera, com salzes, baladres, xops…

Les associacions, com a entitats dinamitzadores, organitzaran activitats al tram custodiat per al seu manteniment, control de rebrots de canya, plantacions i altres activitats d’educació ambiental.

A més de la restauració de la vegetació de ribera, les associacions han presentat un informe al servei tècnic de l’Oficina de Planificació Hidrològica de la CHX per a demanar l’eliminació i adequació de les barreres transversals que limiten la continuïtat fluvial de la conca baixa del Serpis, que inclou al Vernissa. Aquestes barreres suposen importants obstacles per a la migració dels peixos, però també per a la vegetació i sobretot per a la dinàmica de sediments. Tones de sediments estan retingudes als assuts en desús provocant dèficits de sediments per al ecosistema fluvial i per a les platges, especialment les situades al sud del riu Serpis, totes elles afectades pel Port de Gandia però també pel dèficit de sediments fluvials que no arriben a la mar.

Treballem junts per un Serpis i un Vernissa vius!

Jornada de neteja del Projecte LIBERA al Serpis

Gran jornada de neteja a la desembocadura del riu Serpis i la platja dels Marenys de Rafalcaid, on es van retirar 245 kg de residus.

Aquesta jornada forma part del Projecte Libera, organitzat per SEO Birdlife en aliança amb Ecoembes a tota Espanya. En aquesta ocasió, la jornada estava dirigida a la neteja de zones marines i costaneres.

A Gandia, han participat 57 voluntaris, molt d’ells particulars de totes les edats i dos grups de voluntaris de les empreses BBVA i Domino’s Pizza. Desprès d’una xicoteta introducció i explicació del projecte es van repartir guants protectors i bosses de diferents colors per a fer una recollida selectiva de residus per grups. A més a més, es va aprofitar l’ocasió per a retirar plantes exòtiques invasores com la pita (Agave americana L.) i el bàlsam (Carpobrotus sp.) de la zona dunar.

Es van arreplegar 124 kg d’envasos (majoritàriament de plàstic), 40 kg de runes d’obra, 22 kg de botelles de vidre, 9 kg de fusta, 2 kg de paper, 2 kg de metall i 46 kg d’altres residus, com roba, sabates i sobretot tovalloletes higièniques!

Grup de voluntaris participants en la neteja del riu Serpis i platja dels Marenys de Rafalcaid.

La jornada va finalitzar amb la degustació de llimonada ecològica, oferida per l’Ajuntament de Gandia i elaborada por Ester i Xavi.

Els dades recollides mitjançant aquesta activitat de ciència ciutadana s’integraran en un projecte a nivell nacional que pretén crear coneixement científic sobre els residus en els ecosistemes marins i costaners.

Volem donar les gràcies a tots els voluntaris que van participar, a SEO Birdlife per contactar amb la Plataforma del Serpis per a col·laborar en aquesta jornada i al Departament de Medi Ambient de la Regidoria de Gestió Responsable del Territori de l’Ajuntament de Gandia per facilitar-nos la tasca amb els permisos, retirada de residus i difusió a l’activitat.

Fins a la propera!